DELOVNA MESTA

Tudi okolje delovnega mesta postaja v sodobnem svetu vedno bolj dinamično. Vedno več, je delovnh mest, ki niso vezana na posamezno fizično lokacijo, temveč zahtevajo delo od doma, na službeni poti, dosegljivost na dopustu, … Temu primerno narašča tudi število različnih naprav, ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakdanjem delu. Poleg klasičnih namiznih računalnikov in prenosnikov, so vse pogostejši tudi v poslovnem okolju tablični računalniki in pametni telefoni.

Vse naprav, ki jih zaposleni uporablja, morajo biti med seboj usklajene, podatki sinhronizirani in dosegljivi s katere koli naprave. V sklop opreme za delovna mesta pa spadajo še periferne naprave, kot so tiskalniki, skenerji,… Te naprave so običajno v skupni rabi, zato je zelo pomembno ustrezno načrtovanje števila in zmogljivosti posameznih naprav, da s tem čim bolj znižamo stroške, hkrati pa ne zmanjšamo učinkovitosti poslovnega procesa.

Na nivoju delovnega mesta vam lahko pomagamo dosegati večjo učinkovitost s sledečimi storitvami:

  • Analiza delovnega mesta in določitev potrebne strojne in programske opreme za učinkovito delo.
  • Dobava in instalacija ustrezne strojne in programske opreme ter integracija v informacijski sistem.
  • Optimizacija števila in potrebne zmogljivosti perifernih naprav glede na potrebe poslovnega procesa.
  • Načrtovanje in implementacija varnostnih mehanizmov, zaščite ter varnih komunikacijskih poti za naprave na delovnem mestu, ne glede na to, preko katerega komunikacijskega kanala dostopa do podatkov in aplikacij.