Izkaznica

Polno ime: Rubikon, informacijski inženiring d.o.o.
Skrajšano ime: Rubikon d.o.o
Naslov: Tržaška cesta 24, 6230 Postojna
Tel: 05 726 56 60
Fax: 05 726 56 60
e-mail: info@rubikon.si
Matična številka: 5295297
ID za DDV: SI93508638
Transakcijski račun: 1010 0002 9013 180
Banka: Banka Koper d.d.
Registracija: Temeljno sodišču v Kopru
Ustanovitev: November 1989
Št.reg.vpisa: SRG 1999/02998
Osnovni kapital: 9.702,00 EUR
Direktor: Damijan Pavčič
Teh. Dir. : Danilo Martinčič