KOMUNIKACIJE

Za razvoj komunikacij lahko rečemo, da je bliskovit. Če smo še pred nekaj leti govorili o lokalnih mrežah, povezavi v internet in telefoniji kot ločenih segmentih komunikacij, so danes ločnice med njimi zabrisane in lahko govorimo o t.i. integriranih komunikacijskih servisih. Tu se prepletajo podatkovni tokovi, IP telefonija in mobilne naprave, nadzorni sistemi ter ostale naprave, ki so sestavni del že skoraj vsakega omrežja.

Na področju komunikacij vam lahko ponudimo bogate izkušnje in znanja na sledečih področjih:

  • Načrtovanje izvedba ter priprava dokumentacije za strukturirana ožičenja znotraj podjetja na področju povezav z optičnimi in bakrenimi vodniki ter vso ustrezno pasivno opremo in zaključitvami.
  • Priprava logične strukture omrežja s pomočjo analize podatkovnih tokov ter implementacija in konfiguracija aktivne opreme, tako žične (stikala), kot brezžične (WLAN).
  • Konfiguracija navideznih omrežij, s ciljem povečanja varnosti in prepustnosti omrežja ter konfiguracija usmerjevalnikov ter implementacija varnih internetnih povezav oddaljenih lokacij ali posameznikov preko VPN.
  • Nastavitve strežnikov, delovnih postaj in ostale opreme, ki se priključuje v omrežje ter optimizacija prenosnih poti ter nadzor delovanja posameznih sklopov omrežja.

Na vseh nivojih vam lahko zagotovimo kvalitetno podporo pri načrtovanju, implementaciji in vzdrževanju komunikacijske opreme.