OMREŽJA

 

LAN : uporaba pametnih stikal omogoča nadzor nad prometom, ločevanje segmentov (VLAN), izpis statistike prometa, iskanje napak na omrežju. Z uporabo brezžičnih dostopnih točk (WIFI AP) razširimo Lan omrežje na prostor kjer ni ožičenja. Z uporabo primernih AP naprav je možno VLAN tehnologijo razširiti tudi na brezžično infrastrukturo. Tako se v podjetju na isti AP lahko povezujejo uporabniki različnih profilov in dostopajo do njim dovoljenih resursov. Primer je uporaba AP za goste, ki imajo  dostop le do interneta in dostop za zaposlene, ki dostopajo tudi do LAN resursov.

 

WAN : varen dostop do interneta, selektivni  dostop do lokalnih virov  (web strežnik, poštni strežnik)

 

VPN : omogoča varen (šifriran)  oddaljeni dostop do lokalnih resursov (oddaljeno delo od doma…)