Strežniki in podatkovna skladišča

Hiter razvoj informacijskih sistemov, vedno večje potrebe po dostopu do informacij, izmenjave le teh s poslovnimi partnerji ter naraščajoč obseg podatkov so trendi, ki zahtevajo vedno več aplikacij, ki se selijo na strežnike. Z dodajanjem strežnikov v omrežje se hkrati povečuje kompleksnost, poraba energije, težave s hlajenjem in napajanjem, hkrati pa istočasno pada izkoriščenost strežniških kapacitet, tako procesnih, kot pomnilniških, še bolj pa diskovnih.

Rešitve, ki vam jih lahko ponudimo gredo najprej v smeri konsolidacije v obliki diskovnih polj ter strežniških ohišij, v katere lahko vgradimo večje število samostojnih strežnikov (strežniških rezin), hkrati pa zagotavljajo vso potrebno infrastrukturo, od napajanja in hlajenja pa do komunikacije z omrežjem in diskovnimi polji. Dodatno se lahko učinkovitost ter izkoriščenost strežniških kapacitet poveča z virtualizacijo strežnikov in diskovnih polj.

Na področju strežnikov vam lahko ponudimo bogate izkušnje in znanja na sledečih področjih:

  • Analiza stanja in dolgoročni načrt razvoja strežniške infrastrukture v podjetju, glede na programsko opremo, količino podatkov in pričakovanja v zvezi z informacijsko podporo poslovanju.
  • Priprava alternativnih konfiguracij in svetovanje o prednostih in pomanjljivostih posmeznih različic.
  • Svetovanje pri izbiri ustrezne sistemske programske opreme ter programskega podpornega okolja dostopa do skupnih podatkov, skupinskega načrtovanja, komunikacije, koledarjev,…
  • Načrtovanje in implementacija varnostnih mehanizmov in protokolov avtoriziranega dostopa do različnih ravni podatkov in informacij v okviru informacijskih sistemov.
  • Dobava in konfiguracija strojne opreme ter instalacija in konfiguracija programske opreme za strežniška okolja Microsoft in Linux.