VZDRŽEVANJE

Stalna razpoložljivost in visoka zanesljivost delovanja sta bistvenega pomena za vsak informacijski sistem. Le redno vzdrževanje in posodabljanje ter pravočasno odkrivanje napak in pomanjkljivosti sistema, zagotavlja brezhibno delovanje in optimalne zmogljivosti informacijskega sistema.

Pogodbenim partnerjem zagotavljamo redno vzdrževanje strežnikov, sistemske programske opreme, komunikacijske opreme in ostale strojne in sistemske programske opreme, ki je instalirana na delovnih mestih. Vsi naročniki so upravičeni do brezplačne telefonske pomoči in svetovanja. Za vzdrževano opremo zagotavljamo odzivne čase od dveh ur, mesečne preglede in optimizacijo ključne opreme ter sistemske nadgradnje in posodobitve.

Pogodbenim partnerjem zagotavljamo redno vzdrževanje, ki obsega:

  • Zagotavljanje odzivnih časov od dveh ur dalje ter možnost prilagajanja razpoložljivosti glede na potrebe.
  • Brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • Mesečni pregled in optimizacijo strežnikov in ostale ključne opreme.
  • Periodične preglede komunikacijske opreme.
  • Sistemske nadgradnje in posodobitve.
  • Arhiviranje ključnih podatkov na oddaljeno lokacijo.
  • Servis in nastavitve opreme delovnih mest.